Kako exportati gerber datoteke iz Altiuma?


UVOD

Kako bismo napravili tiskanu pločicu iz dizajna u Altiumu potrebno je generirati Gerber datoteke koje možemo poslati proizvođač kako bi mogao izraditi tiskanu pločicu prema dizajnu koji je napravljen. Kako bi pločica bila dobro napravljena te kako bi poštivali uvjete izrade i dizajniranja pločice trebamo provjeriti neka pravila odnosno DRC( razmak između vodova, razmak između komponenti, širinu vodova i slične stvari). Kako napraviti provjeru dizajna te generirati potrebne gerber datoteke opisano je u nastavku tutorijala.

PROVJERA DIZAJNA TISKANE PLOČICE (DRC - Design Rule Check)

Za provjeru dizajna u Altium-u trebamo napraviti samo par koraka i ako je sve dobro dobit ćemo izvješće na kojemu piše da nemamo grešaka. Kako bi pokrenuli DRC trebamo otvoriti dizajn pločice te kliknuti na Tools te odabrati Design Rule Check. Kada to napravimo otvara nam se prozor kao na slici 1 te tu možemo odabrati što sve želimo da se provjeri (ostaviti definirane postavke).

SLIKA 1 enter image description here

Nakon što nam se otvori prozor i odaberemo sve što trebamo kliknemo na OK te pričekamo da se završi provjera. Kada je provjera gotova otvara nam se prozor s greškama ili bez njih ako je sve dobro napravljeno. Ako imamo grešku potrebno ju je ispraviti pa ponovno napraviti DRC. Prozor koji dobijemo kada nema grešaka izgleda kao na slici 2 te vidimo da piše da je broj grešaka 0.

SLIKA 2 enter image description here

Kada smo provjerili dizajn potrebno je generirati Gerber datoteke koje šaljemo proizvođaču pločica.

GENERIRANJE GERBER DATOTEKA

Kako bi dobili potrebne datoteke moramo napraviti još par koraka i spremni smo za slanje zip datoteke proizvođaču. Kao prvo odaberemo pločicu te idemo na File >> Fabrication Outputs >> Gerber Files. Kada smo kliknuli otvara nam se prozor kao na slici 3 u kojemu podešavamo određene parametre. Kako bi sve podesili možemo samo pratiti sljedeće slike na kojima je prikazano kako što treba namjestiti.

SLIKA 3 enter image description here

SLIKA 4 enter image description here

SLIKA 5 enter image description here

SLIKA 6 enter image description here

Kada sve namjestimo kako je prikazano na slikama kliknemo na OK te se generiraju Gerber datoteke i otvara se Altium cam viewer u kojemu možemo provjeriti izgled pločice. Sada je potrebno napraviti datoteku u kojoj su podaci gdje na pločici treba izbušiti rupe za komponente. Kako bismo to napravili idemo na File >> fabrication Outputs >> NC Drill Files( prikazano na slici 7).

SLIKA 7 enter image description here

Otvara nam se prozor u kojemu trebamo podesiti postavke kao na slici 8, te klikom na OK generiramo Drill fajl, te nam se otvara prozor u kojemu možemo provjeriti gdje su sve rupe na pločici.

SLIKA 8 enter image description here

Kada smo ovo napravili u mapi projekta imamo novu mapu naziva“ Project Outputs for IME PROJEKTA“. U toj mapi odaberemo sve datoteke kako je prikazano na slici 9 te ih stavimo u zip datoteku.

SLIKA 9 enter image description here

Kada dobijemo zip datoteku provjerimo izgled pločice na nekom od online gerber viewer-a i ako sve odgovara možemo poslati zip fajl proizvođaču da napravi pločicu. Izgled pločice koja ima sve potrebno prikazan je na slici 10, treba obratiti pažnju na svaki layer koji smo uključili pri generiranju Gerber datoteka i Drill datoteke( bijele rupe na slici).

SLIKA 10 enter image description here