Vrijeme izrade


Maksimalno vrijeme izrade od datuma narudžbe do datuma slanja prema Vama iznosi 25 dana, a u prosjeku iznosi 16 dana.

Želite znati više? Nastavite čitati!

Batchevi

Da biste razumjeli zašto su vremena isporuke upravo ovakva, moramo Vam objasniti kako funkcionira servis pcb.e-radionica.com. Vrijeme potrebno za izradu tiskanih pločica na ovom servisu uvelike se razlikuje o datumu narudžbe tiskanih pločica ili stencila. Razlog tome je što su sve narudžbe organizirane u tzv. batcheve u kojima pcb.e-radionica.com spaja više narudžbi naših kupaca u jednu i kao takve ih šalje proizvođaču. To radimo kako bismo Vam omogućili bolju finalnu cijenu.

Novi batch se pokreće svaka dva tjedna i sa njegovim zadnjim danom se šalje na proizvodnju. Što znači da ako na prvi dan batcha pošaljete svoju narudžbu, ona će čekati slanje na proizvodnju sve do zadnjeg dana batcha. Ako pošaljete na zadnji dan batcha, Vaša narudžba će na proizvodnju vrlo brzo. Od datuma slanja batcha na proizvodnju do datuma slanja iz našeg skladišta prema Vama potrebno je maksimalno 11 dana.

Primjer, trajanje batcha od 1.1.2019. do 15.1.2019.

Datum narudžbe Datum slanja na proizvodnju Očekivani datum slanja iz našeg skladišta Ukupno vrijeme proizvodnje
1.1.2019. 15.1.2019. 26.1.2019. 25 dana
8.1.2019. 15.1.2019. 26.1.2019. 16 dana
15.1.2019. 15.1.2019. 26.1.2019. 11 dana

tablica s nekoliko primjera datuma narudžbe i dostave